15февр.2021

Профессор БГУ Потаев Виктор Сергеевич на радио Буряад.фм

8 февраля 2021, Радио: Бурят ФМ
 В.С. д.э.н., профессор кафедры эконометрики и прикладной экономики БГУ

Эрдэм ухаанай һайндэр. Потаев Виктор Сергеевич. "Шэнэ дуунда һурая"- буряад дуунай хэшээл Сэсэгма Сандипова үнгэргэхэ

Сэхэ дамжуулгын айлшад: эдэй засагай (экономикын) эрдэмэй доктор, Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин профессор Потаев Виктор Сергеевич.

"Шэнэ дуунда һурая"- буряад дуунай хэшээл "Байгал" театрай дуушан, Буряад Уласай арадай артист Сэсэгма Сандипова үнгэргэхэ.

Источник: https://buryad.fm/broadcast/6818/ 

Поделиться новостью: