21февр.2012

Сагаан hараар! Сагаалганаар! Поздравление от Национально-гуманитарного института.

Ундэhэтэнэй гуманитарна институдай багшанарай ба оюутадай зүгhөө та бүгэдэниие үнэн зүрхэнhөө Сагаaн hараар, Сагаалганаар, гараад байhан Луу жэлээр амаршалнабди!

Энхэ элүүр, амгалан тайбан, ута наhaтай, удаан жаргалтай, ажал дээрээ амжалтатай, hайн hайхан hуухатнай болтогой!

Сагаан hараар! Сагаалганаар!